Power Tiller

Category:

Description

१० देखि २८ हर्ष पावर सम्मको हेण्ड टिलरलाई पावर टिलर भनिन्छ । यसको प्रयोग ठूला–ठूला फाटमा गर्न सकिने हुदा नेपालको तराई भागमा यो उपयुक्त मानिन्छ । यसबाट पनि मिनिटिलरले जस्तै विभिन्न कार्य गराउन सकिन्छ । जोताइ सरदर मिनिटिलर र पावर टिलरको बराबर हुन्छ तर यो मेसिनको पछाडी बाट जोत्ने हुँदा जोत्नेले कम बल लगाएर जोत्न सक्छ । पावर टिलरको तौल ३५० के.जी. देखि ५०० के.जि. सम्म हुनछ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Power Tiller”

Your email address will not be published. Required fields are marked *