Diesel mini-tiller

Category:

Description

डिजेल मिनिटिलर डिजेलबाट चल्दछ । ४ स्ट्राक , सिगल सिलिण्डर भएको डिजेल इन्जिनको पावर ५.५ देखि ९ हर्ष पावर सम्मका मिनिटिलर नेपालमा पाइन्छन् । यसमा प्रयोग हुने इन्जिन २५ देखि ३५ केजी सम्मका हुन्छन् । नेपालामा पाइने हावाबाट चिस्याउने ९ब्ष्च अययभिम० मिनि टिलरको इन्जिनको मोडल ज्ञठण्ँ, ज्ञठघ ँ, ज्ञठड ँ, ज्ञडड ँ हो । गत ३ वर्ष देखि ९ब्ष्च अययभिम० टिलरको माग कृषकबाट आएको हुँदा पानीबाट चिस्याउने ९ध्बतभच अययभिम० ज्ञटड mयमभ िको टिलर नेपालबाट विस्थापित भैसकेको छ । डिजेल मिनिटिलरको इन्जिनमा ७०० देखि ११०० मिली लिटर सम्म मोविल लाग्दछ ।
नेपालमा चलेका डिजेल इन्जिनको मोडल
अनुमानित मोवील लाग्ने इन्जिनको ज्ए छ कुनै पनि मिनिटिलरको नाम, मोडल फरक हुन सक्छ तर इन्जिन मोडल एकै हुन्छ । त्यसैले मिनिटिलर खरीद गर्दा कुन मोडलको इन्जिन हो त्यो थाहा पाउन जरुरी छ । ताकी भविष्यमा इन्जिनको पार्टस् किन्दा सजिलो होस् । मिनिटिलर किन्दा इन्जिन मोडल, मिनिटिलरको मोडल र इम्पोटर्सको नाम डिलरबाट सोध्नु आवश्यक छ । भविष्यमा कुनै किसानको मिनिटिलर विग्रीएमा त्यसको पार्टस पाउन कृषक भौतारिन नपरोस् । मिनिटिलरमा गियर बक्स र ब्लेड फरक हुन्छ । गियरवक्स एलमुनियम वा किटको हुन्छ ।

एलमुनियम गियर बक्स किट गियर बक्स भन्दा सस्तो हुन्छ । ब्लेड सिगल होल र डबल होलको हुन्छ । डवल होलमा सिम्पल र एन्डि विइन्ड हुन्छ । सिम्पल भन्दा एन्टि विण्ड रामे हुन्छ ।
डिजेल इन्जिन र गियर बक्सको कनेक्सन साफ्ट र गियर बाट हुन्छ । जसले गर्दा पावर लस हुँदैन तर इन्जिन र गियरवक्स छुट्टयाउन गाहो हुन्छ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diesel mini-tiller”

Your email address will not be published. Required fields are marked *